Tarım İşletme Kayıt Sistemi (Tikas) NedirTikas giriş için tıklayın>

Tikas yani tarım işletme kayıt sistemi Avrupa Birliği gerekleri göz önüne alınarak Çiftçi Kayıt Sistemi oluşturuldu..
TİKAS Nedir?

Tarımsal işletmelerin (hanehalkı ve kurumsal) adres ve kimlik bilgileri ile işletme büyüklük ve tipini belirlemeye yarayacak karakteristiklerin yer aldığı veri tabanıdır.


TİKAS’ın Amacı Nedir?

Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi önceliğinde Tarım Bilgi Sistemi kurularak, mevcut sistemlerin bu yapıyla ilişkilendirilmesi, işletme verimliliğini artıracak destekleme kriterlerinin belirlenmesi, üretim yöntemleri ile yetiştiriciliğin planlı tarım modeline dönüştürülmesi, istikrarlı ve sürdürülebilir tarım politikalarının üretilerek tek sistem üzerinden kontrol ve denetiminin sağlanmasıdır.

tuik